Στοιχεία Επικοινωνίας :

 Μαχαιρίδης Ευθύμιος & Σια ΟΕ - Κατσιμίδη 19 Παπάφειο - 546 39 Θεσσαλονίκη

 τηλ.: 2310914706

 FAX : 2310914796

 e-mail: info@maxairidis.gr  

 

 

______________________________________________________________________

Put your contact information here. You can edit this in the admin site.