ΝΕΟΝ Υαλοσωλήνες Εγχρωμοι

Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα
Φίλτρο κατά ιδιότητες

Yαλοσωλήνες Εγχρωμοι D10mm CLEAR BLUE, KINAΣ

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Lead Glass D10mm, Clear Blue, Kίνας. Μολυβδύαλος. Διατομή 10mm. Χρώμα Μπλε. Μήκος σωλήνων 1,20m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
2,50€ χωρίς ΦΠΑ

Yαλοσωλήνες Εγχρωμοι D10mm CLEAR RED, KINAΣ

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Lead Glass D10mm, Clear Red, Kίνας. Μολυβδύαλος. Διατομή 10mm. Χρώμα Κόκκινο. Μήκος σωλήνων 1,20m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
2,50€ χωρίς ΦΠΑ

Yαλοσωλήνες Εγχρωμοι D10mm CLEAR YELLOW, KINAΣ

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Lead Glass D10mm, Clear Yellow, Kίνας. Μολυβδύαλος. Διατομή 10mm. Χρώμα Kίτρινο. Μήκος σωλήνων 1,20m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
2,50€ χωρίς ΦΠΑ

Yαλοσωλήνες Εγχρωμοι D10mm CLEAR GREEN, KINAΣ

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Lead Glass D10mm, Clear Green, Kίνας. Μολυβδύαλος. Διατομή 10mm. Χρώμα Πράσινο. Μήκος σωλήνων 1,20m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
2,50€ χωρίς ΦΠΑ

Yαλοσωλήνες Εγχρωμοι D12mm CLEAR BLUE, KINAΣ

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Lead Glass D12mm, Clear Blue, Kίνας. Μολυβδύαλος. Διατομή 12mm. Χρώμα Μπλε. Μήκος σωλήνων 1,20m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
2,90€ χωρίς ΦΠΑ

Yαλοσωλήνες Εγχρωμοι D12mm CLEAR GREEN, KINAΣ

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Lead Glass D12mm, Clear Green, Kίνας. Μολυβδύαλος. Διατομή 12mm. Χρώμα Πράσινο. Μήκος σωλήνων 1,20m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
2,90€ χωρίς ΦΠΑ

Yαλοσωλήνες Εγχρωμοι D12mm CLEAR RED, KINAΣ

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Lead Glass D12mm, Clear Red, Kίνας. Μολυβδύαλος. Διατομή 12mm. Χρώμα Κόκκινο. Μήκος σωλήνων 1,20m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
2,90€ χωρίς ΦΠΑ

Yαλοσωλήνες Εγχρωμοι D12mm CLEAR YELLOW, KINAΣ

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Lead Glass D12mm, Clear Yellow, Kίνας. Μολυβδύαλος. Διατομή 12mm. Χρώμα Κίτρινο. Μήκος σωλήνων 1,20m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
2,90€ χωρίς ΦΠΑ

Yαλοσωλήνες Εγχρωμοι D15mm CLEAR BLUE, KINAΣ

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Lead Glass D15mm, Clear Blue, Kίνας. Μολυβδύαλος. Διατομή 15mm. Χρώμα Μπλε. Μήκος σωλήνων 1,20m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
3,50€ χωρίς ΦΠΑ

Yαλοσωλήνες Εγχρωμοι D15mm CLEAR GREEN, KINAΣ

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Lead Glass D15mm, Clear Green, Kίνας. Μολυβδύαλος. Διατομή 15mm. Χρώμα Πράσινο. Μήκος σωλήνων 1,20m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
3,50€ χωρίς ΦΠΑ

Yαλοσωλήνες Εγχρωμοι D15mm CLEAR RED, KINAΣ

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Lead Glass D10mm, Clear Red, Kίνας. Μολυβδύαλος. Διατομή 15mm. Χρώμα Κόκκινο. Μήκος σωλήνων 1,20m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
3,50€ χωρίς ΦΠΑ

Yαλοσωλήνες Εγχρωμοι D15mm CLEAR YELLOW, KINAΣ

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Lead Glass D15mm, Clear Yellow, Kίνας. Μολυβδύαλος. Διατομή 15mm. Χρώμα Κίτρινο. Μήκος σωλήνων 1,20m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
3,50€ χωρίς ΦΠΑ

Υαλοσωλήνες Εγχρωμοι D8mm, CLEAR BLUE, ΚΙΝΑΣ

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Lead Glass D8mm, Clear Blue, Kίνας. Μολυβδύαλος. Διατομή 8mm. Χρώμα Μπλε. Μήκος σωλήνων 1,20m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
2,30€ χωρίς ΦΠΑ

Υαλοσωλήνες Εγχρωμοι D8mm, CLEAR GREEN, ΚΙΝΑΣ

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Lead Glass D8mm, Clear Green, Kίνας. Μολυβδύαλος. Διατομή 8mm. Χρώμα Πράσινο. Μήκος σωλήνων 1,20m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
2,30€ χωρίς ΦΠΑ

Υαλοσωλήνες Εγχρωμοι D8mm, CLEAR RED, ΚΙΝΑΣ

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Lead Glass D8mm, Clear Red, Kίνας. Μολυβδύαλος. Διατομή 8mm. Χρώμα Κόκκινο. Μήκος σωλήνων 1,20m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
2,30€ χωρίς ΦΠΑ

Υαλοσωλήνες Εγχρωμοι D8mm, CLEAR YELLOW, ΚΙΝΑΣ

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Lead Glass D8mm, Clear Yellow, Kίνας. Μολυβδύαλος. Διατομή 8mm. Χρώμα Κίτρινο. Μήκος σωλήνων 1,20m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
2,30€ χωρίς ΦΠΑ

Yαλοσωλήνες Εγχρωμοι D10mm YELLOW, GLOSTERTUBE

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Soda Glass D10mm,Yellow, GLOSTERTUBE. Δεν περιέχουν Μόλυβδο. Διατομή 10mm. Χρώμα Κίτρινο. Μήκος σωλήνων 1,50m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
8,85€ χωρίς ΦΠΑ

Yαλοσωλήνες Εγχρωμοι D12mm YELLOW, GLOSTERTUBE

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Soda Glass D12mm,Yellow, GLOSTERTUBE. Δεν περιέχουν Μόλυβδο. Διατομή 12mm. Χρώμα Κίτρινο. Μήκος σωλήνων 1,50m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
10,94€ χωρίς ΦΠΑ

Yαλοσωλήνες Εγχρωμοι D15mm YELLOW, GLOSTERTUBE

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Soda Glass D15mm,Yellow, GLOSTERTUBE. Δεν περιέχουν Μόλυβδο. Διατομή 15mm. Χρώμα Κίτρινο. Μήκος σωλήνων 1,50m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
13,65€ χωρίς ΦΠΑ

Yαλοσωλήνες Εγχρωμοι D18mm YELLOW, GLOSTERTUBE

Eγχρωμοι Yαλοσωλήνες Soda Glass D18mm,Yellow, GLOSTERTUBE. Δεν περιέχουν Μόλυβδο. Διατομή 18mm. Χρώμα Κίτρινο. Μήκος σωλήνων 1,50m. Πάχος τοιχώματος 1,20 mm. Η τιμή αναφέρεται σε τεμάχιο.
17,22€ χωρίς ΦΠΑ