ΝΕΟΝ Εξαρτήματα Μετασχηματιστών

Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Πλακέτα DP07C FART Dual Pro

Πλακέτα Διπλής Προστασίας FART DP07C Dual Pro. Εγκαθίσταται εσωτερικά,κάτω από το καπάκι του μετ/στή, στην ειδική θέση. Προστατεύει και διακόπτει τη λειτουργία του μετ/στή FART όταν διαπιστώσει: α. Διαρροή ρεύματος προς τη γη στο κύκλωμα της υψηλής τάσης. β. Ανοικτό ή υπερφορτωμένο κύκλωμα λαμπτήρων Neon. - προλαμβάνει την πυρκαιά στην επιγραφή ή την καταστροφή των μετ/στών, όταν «χαλάσει» ένας λαμπτήρας Neon.
Τηλεφωνήστε για τιμή

Πλακέτα DP07D FART Dual Pro

Πλακέτα διπλής προστασίας FART DP07D Dual Pro. Εγκαθίσταται εσωτερικά,κάτω από το καπάκι του μετ/στή, στην ειδική θέση. Προστατεύει και διακόπτει τη λειτουργία του μετ/στή FART όταν διαπιστώσει: α. Διαρροή ρεύματος προς τη γη στο κύκλωμα της υψηλής τάσης. β. Ανοικτό ή υπερφορτωμένο κύκλωμα λαμπτήρων Neon. - προλαμβάνει την πυρκαιά στην επιγραφή ή την καταστροφή των μετ/στών,όταν «χαλάσει» ένας λαμπτήρας Neon.
Τηλεφωνήστε για τιμή

Πλακέτα DP10L FART Dual Pro

Πλακέτα διπλής προστασίας FART DP10L Dual Pro. Εγκαθίσταται εσωτερικά,κάτω από το καπάκι του μετ/στή, στην ειδική θέση. Προστατεύει και διακόπτει τη λειτουργία του μετ/στή FART όταν διαπιστώσει: α. Διαρροή ρεύματος προς τη γη στο κύκλωμα της υψηλής τάσης. β. Ανοικτό ή υπερφορτωμένο κύκλωμα λαμπτήρων Neon. - προλαμβάνει την πυρκαιά στην επιγραφή ή την καταστροφή των μετ/στών, όταν «χαλάσει» ένας λαμπτήρας Neon.
Τηλεφωνήστε για τιμή

Πλακέτα PI07 FART Protect

Πλακέτα απλής προστασίας FART PI07 Protect. Eγκαθίσταται εσωτερικά, κάτω από το καπάκι του μετ/στή, στην ειδική θέση. Προστατεύει και διακόπτει τη λειτουργία του μετ/στή FART όταν διαπιστώσει: διαρροή ρεύματος προς τη γη στο κύκλωμα της υψηλής τάσης. - προλαμβάνει την πυρκαγιά στην επιγραφή όταν βραχυκυκλωθεί ένα καλώδιό της. Είναι υποχρεωτική η χρήση της, βάσει των καινούριων προδιαγραφών επιγραφών EN 501
Τηλεφωνήστε για τιμή