Ταξινόμηση ανά

Πλακέτα DP07C FART Dual Pro

Εικόνα της Πλακέτα DP07C FART Dual Pro
Πλακέτα Διπλής Προστασίας FART DP07C Dual Pro. Εγκαθίσταται εσωτερικά,κάτω από το καπάκι του μετ/στή, στην ειδική θέση. Προστατεύει και διακόπτει τη λειτουργία του μετ/στή FART όταν διαπιστώσει: α. Διαρροή ρεύματος προς τη γη στο κύκλωμα της υψηλής τάσης. β. Ανοικτό ή υπερφορτωμένο κύκλωμα λαμπτήρων Neon. - προλαμβάνει την πυρκαιά στην επιγραφή ή την καταστροφή των μετ/στών, όταν «χαλάσει» ένας λαμπτήρας Neon.

Τηλεφωνήστε για τιμή


Πλακέτα DP07D FART Dual Pro

Εικόνα της Πλακέτα DP07D FART Dual Pro
Πλακέτα διπλής προστασίας FART DP07D Dual Pro. Εγκαθίσταται εσωτερικά,κάτω από το καπάκι του μετ/στή, στην ειδική θέση. Προστατεύει και διακόπτει τη λειτουργία του μετ/στή FART όταν διαπιστώσει: α. Διαρροή ρεύματος προς τη γη στο κύκλωμα της υψηλής τάσης. β. Ανοικτό ή υπερφορτωμένο κύκλωμα λαμπτήρων Neon. - προλαμβάνει την πυρκαιά στην επιγραφή ή την καταστροφή των μετ/στών,όταν «χαλάσει» ένας λαμπτήρας Neon.

Τηλεφωνήστε για τιμή


Πλακέτα DP10L FART Dual Pro

Εικόνα της Πλακέτα DP10L FART Dual Pro
Πλακέτα διπλής προστασίας FART DP10L Dual Pro. Εγκαθίσταται εσωτερικά,κάτω από το καπάκι του μετ/στή, στην ειδική θέση. Προστατεύει και διακόπτει τη λειτουργία του μετ/στή FART όταν διαπιστώσει: α. Διαρροή ρεύματος προς τη γη στο κύκλωμα της υψηλής τάσης. β. Ανοικτό ή υπερφορτωμένο κύκλωμα λαμπτήρων Neon. - προλαμβάνει την πυρκαιά στην επιγραφή ή την καταστροφή των μετ/στών, όταν «χαλάσει» ένας λαμπτήρας Neon.

Τηλεφωνήστε για τιμή


Πλακέτα PI07 FART Protect

Εικόνα της Πλακέτα PI07  FART Protect
Πλακέτα απλής προστασίας FART PI07 Protect. Eγκαθίσταται εσωτερικά, κάτω από το καπάκι του μετ/στή, στην ειδική θέση. Προστατεύει και διακόπτει τη λειτουργία του μετ/στή FART όταν διαπιστώσει: διαρροή ρεύματος προς τη γη στο κύκλωμα της υψηλής τάσης. - προλαμβάνει την πυρκαγιά στην επιγραφή όταν βραχυκυκλωθεί ένα καλώδιό της. Είναι υποχρεωτική η χρήση της, βάσει των καινούριων προδιαγραφών επιγραφών EN 501

Τηλεφωνήστε για τιμή


Πλακέτα PI10 FART Protect

Εικόνα της Πλακέτα PI10  FART Protect
Πλακέτα απλής προστασίας FART PI10 Protect. Εγκαθίσταται εσωτερικά, κάτω από το καπάκι του μετ/στή, στην ειδική θέση. Προστατεύει και διακόπτει τη λειτουργία του μετ/στή FART όταν διαπιστώσει: διαρροή ρεύματος προς τη γη στο κύκλωμα της υψηλής τάσης. Προλαμβάνει την πυρκαγιά στην επιγραφή όταν βραχυκυκλωθεί ένα καλώδιό της. Είναι υποχρεωτική η χρήση της, βάσει των καινούριων προδιαγραφών επιγραφών EN 501

Τηλεφωνήστε για τιμή


Ρελλέ Ράγας PPE FART Protec 5Amp

Εικόνα της Ρελλέ Ράγας PPE FART Protec 5Amp
Ρελλέ ράγας πίνακα απλής προστασίας FART PPE Protec 5Amp. Eγκαθίσταται στον ηλεκτρικό πίνακα της εγκατάστασης. Προστατεύει μέχρι και 4 μετ/τές FART που συνδέονται σε αυτό. Προστατεύει και διακόπτει την λειτουργία των μετ/τών FART όταν διαπιστώσει διαρροή ρεύματος πρός τη γη στο κύκλωμα της υψηλής τάσης . Προλαμβάνει την πυρκαγιά στην επιγραφή όταν βραχυκυκλωθεί ένα καλώδιο της. Είναι υποχρεωτική η χρήση του βάσει των καινούργιων προδιαγραφών επιγραφών EN 50143.

Τηλεφωνήστε για τιμή